Kasutustingimused

SMSLAENUD.EU kodulehe eesmärk on tutvustada madalaima hinnaga kiirlaenude pakkumisi ning pakkuda huvitavat ja harivat informatsiooni.

Alltoodud kasutustingimused koos võimalike muudatustega kehtivad kõigile selle lehekülje kasutajatele igakordsel kodulehekülje ja sellel leiduva informatsiooni mistahes viisil kasutamisel. Juhul, kui kasutamistingimused ei ole teie jaoks sobivad, palume lahkuda kodulehelt.

SMSLAENUD.EU kodulehel kajastatud informatsioon ei ole mõeldud andmaks finantsnõu ja seda ei tuleks selliselt ka käsitleda. SMSLAENUD.EU kodulehel toodud teave omab ainult informatiivset tähendust. Kodulehekülg ei anna nõuandeid ega soovitusi ning leheküljel sisalduvale informatsioonile ei tohiks tugineda üheski tegevuses ega ühegi otsuse tegemisel. Soovitame igasuguse informatsiooni kasutamise osas nõu pidada vastava valdkonna professionaalse nõustajaga! Juhime tähelepanu sellele, et lehekülje ükski osa ei kutsu üles laenu võtma ega sooritame taolisi toiminguid.

SMSLAENUD.EU kodulehel leiduvat informatsiooni ja materjale pakutakse lugejale põhimõttel “nii nagu on”, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita. SMSLAENUD.EU ei anna mitte mingisuguseid garantiisid ega taga informatsiooni täielikkust, täpsust, ajakohasust, kättesaadavust ja sobivust. SMSLAENUD.EU kodulehel leiduva informatsiooni kasutamisel nõustute, et toodud info võib olla ebatäielik või ebatäpne või mitte vastata vajadustele või nõudmistele ning selle informatsiooni kasutamine toimub enese riisikol. SMSLAENUD.EU kodulehel avaldatud tekstid ja graafika võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu.

SMSLAENUD.EU ei võta endale mingit vastutust kahjude või vigastuste eest, mis sünnivad või on muul viisil seotud selle lehekülje kasutamisega, lehekülje kasutamise võimaluse puudumisega või leheküljel toodud informatsioonist juhindumisega. SMSLAENUD.EU ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, põhjusliku või muu kahju eest või kaotatud võimaluste ning mistahes muude kaotuste ja kahju eest.

SMSLAENUD.EU kodulehe külastajale info kättesaamise hõlbustamiseks on kodulehel linke teistele internetilehekülgedele. SMSLAENUD.EU ei ole läbi vaadanud nimetatud internetilehekülgedel leiduvat teavet ja arvamusi ning ei ole selle eest vastutav. Kõik lingid teistele internetilehekülgedele on toodud kasutusmugavuse tõttu ja informatiivsel eesmärgil. “Uudised” sektsioonis on avaldatud erinevates uudisteportaalides avaldatud uudised – refereeritud on ainult pealkiri ja sissejuhatav lause. Huvi korral on võimalik artikli täisteksti lugeda vastava väljaande kodulehelt. Selleks on iga sissekande juures toodud ka viide konkreetse väljaande artiklile. SMSLAENUD.EU ei ole artiklite autor ega oma autoriõiguseid. Samuti ei vastuta artiklite sisu eest. SMSLAENUD.EU ei taga ega kontrolli viidatud lehekülgede sisu ega toimivust ning ei vastuta nende kasutamisest tulenevate kahjude eest.

SMSLAENUD.EU kodulehe analüüsimiseks kasutame Google Analytics tarkvara, mis kogub anonüümset informatiooni lehe külastatavuse kohta.

SMSLAENUD.EU jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele. Kui juhtud avastama vea SMSLAENUD.EU kodulehel anna sellest koheselt teada aadressile info@smslaenud.eu

Kodulehte haldab Blender OÜ (reg nr 12089241), Tallinna 10a, 93819 Kuressaare. Kontakt: smuuti@blender.ee

NB! SMSLAENUD.EU ei tegele finantsteenuste osutamisega!

HOIATUS! Iga laen on finantskohustus. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenulepingu tingimustega ja vajadusel pidage nõu vastava valdkonna asjatundjatega.

Mis on SMS-laen? Wikipedia artikkel: SMS-laen