Krediidiskoor

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet (ehk võimet rahalisi kohustusi täita) iseloomustav näitaja, mille arvutamise aluseks on laenuvõtja maksekäitumine ja finantsandmed. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Tavaliselt on krediidiskoori arvutamise aluseks sissetulekud, väljaminekud, olemasolevate kohustused ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suurus. Võetakse arvesse ka inimese ametit, tööandjaga seotud infot ja töösuhte pikkust, haridust, pereseisu ja ülalpeetavate arvu – kõiki rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid mõjutavaid asjaolusid.

Krediidiskoori määramise põhjuseks on hinnata laenutaotleja võimet rahalisi kohustusi täita. Mida parem on võime kohustuste täitmiseks, seda kõrgem on krediidiskoor. Kuna kõrge maksevõimega isikute puhul on võimalus, et nad laenu tagasi ei maksa, väga madal, siis on üldjuhul selliste laenajate intressimäär madalam kui riskantsemate laenajate puhul.