Eestis tegevusloa alusel tegutsevad krediidiandjad

Alates 21. märtsist 2016 on Eestis tegutsevad krediidiandjad allutatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla ning teenusepakkujad peavad omama kas krediidiasutuse või krediidiandja ja -vahendaja tegevusluba. Ilma tegevusloata laenude väljastamine ja vahendamine ei ole lubatud.

Eesti kapitalil põhinev krediidiasutus laiendab haaret

Vastupidiselt suurpankadele, mis oma kontorivõrku koomale tõmbavad, on väiksemad krediidiasutused pööranud üha rohkem tähelepanu enese nähtavaks tegemisele ja klientidega suhtlemisele. Eesti kapitalil põhinev ettevõte Placet Group OÜ avas nädala alguses Tallinna kesklinnas kaasaegse teenindussaali.